Gamechanging gebed met ‘n God die terugpraat

_DSC7391-2

Een kronkelige weg, met auto’s, vrachtwagens en veel groen. Dat beeld prijkt op de website van Sustaining Supply Chains en het LinkedIn-profiel van Wiger Aantjes. Hij houdt zich dan ook bezig met de toekomstbestendige toeleveringsketen. Specifieker: duurzamer transport. Dat de auto’s op de foto aan de verkeerde kant van de weg rijden, Europees gezien? Toeval. Of past het misschien onbewust juist bij deze jonge man, die op zijn kronkelige pad een nieuwe weg zocht? En die ondernemers via gebed ook persoonlijk een duurzame weg wil bieden?

TEKST: LOES GROOTERS / PARTNERS IN TEKST | BEELD: MAAIKE APPELS

“Ik denk dat een deel van de ondernemers ondernemer is geworden om niet stil te hoeven staan bij zijn eigen pijn”, steekt Wiger van wal. Een valkuil, ontdekte hij vorig jaar rond deze tijd. De aanleiding hiervoor? Het afscheid van zijn compagnon uit de zaak Sustaining Supply Chains. Op dat moment staken zijn oude pijnpunten – eenzaamheid en angst voor (financieel) tekort – de kop op …

Logistiek slimme plek vinden
Maar eerst even verder terug in de tijd; naar 2020, waarin Wiger nog in loondienst werkte bij een adviesbureau in de logistieke ketens. Een tijd ook waarin hij met een zelfstandig ondernemer geregeld samen projecten oppakte. “Ik deed onder meer analyses, met name aan de logistieke kant. Bijvoorbeeld als je een nieuw distributiecentrum nodig hebt, rekende ik uit wat een goede locatie zou zijn als je kijkt naar waar de klanten zitten en de fabrieken van de opdrachtgever staan.” Doel: CO2-uitstoot omlaag en duurzamer werken. Helaas, in coronatijd stopte dit bedrijf. De samenwerking met de andere ondernemer beviel echter zo goed, dat het de toen 26-jarige Houtenaar aan het denken zet.

Waar, zachtmoedig en gerechtig
Nadat hij las dat we als christen rentmeester zijn over de schepping, viel bij hem het kwartje: duurzaamheid en geloof gaan prima samen. Een zelf ingelaste bezinningsdag op de Tweede Maasvlakte (“bewust in een logistieke omgeving”) nam daarna het laatste spoortje onzekerheid weg. “Hier moest ik ineens denken aan Psalm 45 vers 5: ‘Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid.’ Dat vers resoneerde zo sterk bij mij, die drie pijlers, als mandaat voor de richting waar Jezus mee onderweg is. Dát zijn dingen waarvoor ik me wil inzetten.” Even later richtte hij zijn bv op; met de oud-zakenrelatie als vijftig procent mede-eigenaar en een holding erboven: Wageza, de eerste letters van die belangrijke pijlers.

Oergevoel van eenzaamheid
In de anderhalf jaar die volgde, merkte het duo echter dat Wigers werk goed verkocht, maar het aanvullende werk van zijn compagnon niet. Dát plaatste de Houtenaar voor een tweesprong: alléén verder of niet. Die vraag wakkerde echter ook een soort oergevoel aan dat door de jaren heen steeds opdook: de pijn van eenzaamheid. Daarom schakelde hij de CBMC Taskforce in.

Veel toezeggingen, weinig werk
Het gebed van de Taskforce was het begin van een verandering. “God greep die situatie aan voor een proces van innerlijke genezing rondom die eenzaamheid. Het was een bizarre periode; op een gegeven moment had ik allerlei toezeggingen voor werk, maar overal was het wachten op een startdatum: van vakantie tot ziekte, het was op het rare af dat het werk uit al die hoeken maar niet kwam. Ik zei: ‘Heer, ik weet niet wat U aan het doen bent, maar volgens mij doet Ú dit.’ Toch had de ondernemer vertrouwen: “Ik dacht dat het goed was, wat God deed. Juist toen kwam die eenzaamheid als thema heel sterk naar boven.”

Pijnlijke herinneringen doorleven
Vanuit die bewustwording nam God hem in de drie tot vier weken daarna stap voor stap mee naar allerlei ervaringen van vroeger. “Steeds weer een nieuwe herinnering rondom eenzaamheid.” Wiger vroeg dan aan God: ‘Wilt U me troosten in dit verdriet? En losmaken van de pijn?’ En waar hij vastzat in patronen, bad hij: ‘Verbreek dit, in Jezus naam!’ “Je ontwikkelt als mens immers allerlei patronen; strategieën om te overleven, die God níet voor je bedoeld heeft. Je leeft dan dus niet zoals God jóu bedoeld heeft. Ergens is dat ook zonde, want je beantwoordt niet aan je doel.” Ook daar vroeg hij dan vergeving voor.

Eten voor mussen én mensen
Achteraf ziet hij het als een heel intensieve tijd, waar hij hele werkweken voor nodig had om doorheen te gaan; maandenlang zelfs zonder inkomsten. “Daardoorheen ervoer ik zó sterk: God zorgt voor ons. En ik besefte: ik ben niet afhankelijk van mijn bedrijf, maar van Gods voorziening. Kijk naar de mussen in het veld: ze zaaien niet en maaien niet, maar ze komen niet te kort. Dat landt pas écht als je er doorheen gaat.”

Van stikken naar overwinnen
Uiteindelijk kwam de doorbraak. De hele week baden er al mensen voor hem, toen hij op de maandag daarna tijdens gebed met twee vrienden ineens de allereerste herinnering van eenzaamheid herbeleefde. “Ik had het gevoel dat ik stikte. Tegelijkertijd voelde ik heel sterk dat God er was. En waar ik bang was om te stikken, merkte ik: ik adem gewoon! Ik kon letterlijk met Jezus door die nare herinnering heen ademen. Dat was zo’n overwinning!” Hij wist op dat moment meteen: dit was de beginervaring waar al die andere eenzaamheids-ervaringen later mee verbonden waren. “Ik wist toen ook: nu is het klaar, nu is het goed.” Hij herinnert zich dat moment op die maandagavond nog zó goed: “Dinsdagmorgen kwam meteen het werk weer binnen.”

Geen angst meer
Wat het de Houtense christen uiteindelijk bracht? “Heel veel vrijheid, te weten dat ik niet eenzaam ben; God is erbij; ik sta stevig op een rots. Mensen zijn het niet altijd met je eens, of projecten lopen niet altijd goed, maar dat zegt allemaal niets over wie ik ben en hoe God naar mij kijkt. Dus die angst – kom ik alleen te staan? – die ervaar ik bijna niet meer.”

Gamechanging gebed
Bidden kreeg tien jaar eerder trouwens al een belangrijker rol in het leven van Wiger. Hoe dat komt? Hij raakte bekend met het ministrygebed: twee mensen bidden zo’n tien minuten voor één persoon, meestal na een kerkdienst. “Belangrijk is daarbij dat de bidders ook stil zijn om te kijken of God iets wil zeggen. Ik ben wel christelijk opgevoed, maar dit type gebed was voor mij echt een gamechanger. Ik ontdekte: God kan terúgspreken! Mijn relatie met Hem werd hierdoor veel wederkeriger en dynamischer.” Sindsdien bidt hij elke dag en soms ook onder het werk. Daarnaast bidden hij en een andere ondernemer telefonisch elke week een uurtje voor elkaars bedrijf. Ook het gebed bij de driewekelijkse bijeenkomst van CBMC Team Houten sterkt hem.

Gebed in allerlei vormen
Toch vindt hij dat nog niet genoeg. “Tijdens het ministrygebed kwamen soms dingen bij mensen naar boven die best groot waren, maar dan is al gauw de tijd op om ook daarvoor te bidden. Daarom volgde ik cursussen in gebedspastoraat. Dit is een biddende manier om genezing te ontvangen, gericht op herstel en ruimte om in vrijheid te leven met God; in het bijzonder rondom thema’s die daaraan raken.” In deze meer structurele vorm van gebed bidden deelnemers langere tijd achter elkaar en meerdere keren binnen een periode; stappen verder dus dan ministrygebed. “Zo is er dus meer ruimte om voor grotere dingen te bidden.”

Relatie herstellen
Inmiddels past hij deze gebedsvorm toe bij zijn Nederlands Gereformeerde gemeente De Lichtboog in een gebedspastoraatteam. En bij New Wine, de organisatie waar hij zelf eerder gebedscursussen volgde; hier is hij een van de docenten die deze cursus geeft. Maar Wiger wil nóg een stap verder: “In mijn eigen leven mocht ik de vrucht van gebedspastoraat ontvangen; zo zag ik hoe belangrijk het is om te ontvangen en de relatie met God te herstellen. Ik voel dat ik nu iets moet doen met gebedspastoraat voor andere ondernemers, voor innerlijke genezing. Misschien wel binnen CBMC.”

Gezocht: ondernemers met zorgen
Zijn eigen recente proces rondom de thema’s eenzaamheid en financiën ziet Wiger als voorbeeld van die innerlijke genezing. En als voorbeeld voor andere ondernemers om te vertrouwen op God. “Dat is volgens mij juist voor ondernemers echt belangrijk.” Hij vermoedt dat die drukke bazen die we allemaal wel in onze omgeving zien, weg willen bewegen van de pijn die zij op dezelfde of andere thema’s ervaren. “Het is makkelijk om je dan in je werk te verliezen. Graag zou ik nu met deze mensen willen bidden. Want wat God wil zeggen en doen, is van toegevoegde waarde voor iederéén.”

Taskforce
Heb je gebed nodig vanwege een bepaalde situatie in je bedrijf? We brengen je graag in contact met ondernemers die geloven in de kracht van gebed. Telefonisch of met een kop koffie erbij? Wij willen er voor je zijn! Schroom niet en neem contact met ons op. Het maakt niet uit of je wel/geen lid bent, wel/niet gelooft. We zijn er voor iedere ondernemer en leider in de business.

Online gebedsmeeting
De online gebedsmeeting is elke vrijdag van 12:30 tot 13:00 uur. Deze meeting is open voor iedereen, leden en niet leden. We bidden voor ondernemers in Nederland, voor CBMC en we bidden ook graag voor jou! Wil je gebedspunten delen? Doe dat tijdens de gebedsmeeting of mail naar gebed@cbmc.nl; óók als je zelf niet meebidt.

Meer lezen? Dit artikel verscheen in Business Contact. Vraag een gratis proefexemplaar aan of neem een een abonnement en ontvang vier keer per jaar Business Contact magazine.