Training Transformational Leadership

Transformational Leadership (TL) is een training die onder andere is gebaseerd op Romeinen 12 en volledig geschreven in businesstaal, maar dan zonder Bijbelteksten, zodat er geen barrières zijn om TL in je bedrijf te implementeren. Het doel van TL is om jouw passie en roeping als leider te (her)vinden en je tools te geven om jezelf en je bedrijf te veranderen zodat je blijvende transformatie kunt brengen in deze maatschappij.

 

Aanmelden training Transformational Leadership

Ja ik doe mee met de leadership training van CBMC. De training zal plaatsvinden op het hoofdkantoor van CBMC in Veenendaal en bestaat uit 2 dagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Ja, ik doe mee

Akkoord

14 + 12 =

Jezus, de ultieme leider!

Als leider heb je de beste intenties om het goed te doen. Toch blijkt dat in de praktijk best lastig te zijn! Je maakt bepaalde keuzes en achteraf ben je daar niet gelukkig mee. In de schandalen die de media halen, zoals de sjoemeldiesel, zie je dat leiderschap iets heel anders is dan het hebben van een leidende positie. Leiderschap is een levensstijl, het gaat over je identiteit, je roeping; de invloed en de verantwoordelijkheid die je hebt.

En daarom… Ja, wij hebben Jezus nodig in leiderschap! Maar hoe was Jezus als leider? Ik moet denken aan Zijn kwaliteiten: visionair, zorgzaam, goede communicator, nederig, consistent, besluitvaardig, goede delegeerder, bekrachtigend, wijs, kwetsbaar, meelevend, integer, eerlijk, goed karakter, benaderbaar, goede luisteraar, enthousiast, gevoel voor humor, transparant, en ga zo maar door. Zou jij niet zo’n leider willen volgen? Zou jij niet zo’n leider willen zijn?!

Vaak denken wij bij leiderschap aan grootse zaken, grote teams en grote bedrijven. Niets is minder waar; een moeder is een leider. Of wanneer een vriend in de puree zit, bij jou komt uithuilen en raadvragen, dan ben jij een leider. Iedereen die invloed heeft met ten minste 1 persoon is een leider, punt. Dus de bovenstaande leiderschapskwaliteiten van Jezus gelden ook voor jou! Echte leiders leggen hun leven af voor degene die zij leiden: de moeder, de directeur, de teamleider, de medewerker.

Hoe worden wij een leider naar Jezus’ voorbeeld? Ik vind het mooi wat Paulus in Romeinen 12:8 zegt: “Als God je leiderschapskwaliteiten heeft gegeven, neem deze verantwoordelijkheid serieus” (vrij vertaald uit New Living Translation). Lees heel Romeinen 12 eens aandachtig door, daar staat hoe wij als leider kunnen leven tot eer van God. Dat begint met niet gelijkvormig te worden aan deze wereld (denk aan de sjoemeldiesel), maar onze gedachten te transformeren naar Zijn waarheid.

Opvallend vind ik ook dat Paulus direct daarna spreekt over de liefde in de tweede helft van Romeinen 12. Denk ook aan het grootste gebod van Jezus uit Markus 12:30-31: “Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.” Veel leiders worstelen met zichzelf lief te hebben en kunnen daarom moeilijk liefde geven, laat staan zichzelf geven zonder vast te lopen. Toch zien we dat Jezus ons oproept om ons leven te verliezen, te sterven, zodat we vrucht zullen dragen.

Is dit dan niet ons verlangen? Dat wij onze naaste liefhebben als onszelf? Ik roep jullie op om je leven af te leggen, je passie en roeping te (her)vinden en als leider Jezus te volgen, je gedachten te transformeren naar Zijn waarheid én van jezelf te houden; zodat je samen met al je medezusters en broeders, je naaste kan liefhebben en door jouw leiderschap deze wereld kan transformeren naar Zijn beeld!

Tiemen Fahner, gecertificeerd trainer TL
LYDIA Connect