Wat is jouw DNA?

Wat is jouw DNA? Welkom bij CBMC

CBMC is een beweging van Jezus Christus in de
business. Dat betekent dat alles wat we doen
betekenis heeft voor elkaar en voor degenen die
we ontmoeten. Wat wil en kun je toevoegen?

Eigenlijk begint dit met het bewustzijn wie je bent, hoe je gemaakt bent, kortom wat is jouw DNA? Dit bewustzijn helpt ook om te bepalen waar jouw gaven, talenten, kracht en passie liggen. Jij bent immers uniek? En dit unieke mag je weten én inzetten. Stel je voor dat je niet alleen weet wat jouw DNA is, maar ook van je CBMC teamleden. Stel je voor dat je deze verschillende talenten in je team hebt en herkent:

  1. Organisatiegericht
  2. Visiegericht
  3. Marktgericht
  4. Mensgericht
  5. Kennisgericht

Met deze globale indeling zie je al dat je een sterk team kunt hebben. En bewust zeg ik ‘kunt hebben’. Het vraagt namelijk om te erkennen dat je mede-teamleden anders kijken en mogelijk reageren op wat jij ziet. Stel je voor dat we de input van de ander belangrijk(er) vinden, wat gebeurt er? Juist: we groeien met elkaar. Met dit eenvoudige voorbeeld willen we een basis geven voor de betekenis van dit traject. Als Jezus spreekt over de leden van het lichaam, weet Hij dat het noodzakelijk is om geen grijze massa te creëren en geen ‘one size fits all’ houding toe te passen.

Durf je je ego af te leggen en Hem te vragen: “Here God, wat wilt U dat ik doen zal?” Durf je gehoorzaam te zijn, ongeacht de consequenties? Het is de weg van vruchtdragen en diepe innerlijke vrede en vreugde ervaren. Nu tien jaar geleden heb ik deze keus gemaakt en nog nooit spijt gehad. En ik heb geleerd: alleen kom ik ver, maar samen komen we verder. Zullen we samen optrekken achter Jezus aan? Om zo handen en voeten te zijn van Hem en in gehoorzaamheid te zien, dat Nederland een discipel wordt van de Koning der Koningen.